Українська (UA)English (UK)

ЗАПРОШУЄМО НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани 17 листопада 2016 року проводить П'яту науково-практичну конференцію «Опілля в історико-культурному розвитку України. Пам'ятки історико-фортифікаційного мистецтва краю: від вивчення до перспектив сучасної суспільної презентації», яка відбудеться в рамках відзначення 15-річчя Заповідника.
Запрошуємо Вас та Ваших наукових працівників, що працюють над такими темами, взяти участь в роботі конференції.

Пропонується розгляд проблеми за такими узагальнюючими напрямками:
1. Пам'ятка історико-фортифікаційного мистецтва: визначення та класифікація; методика інтердисциплінарності в дослідженнях історико-фортифікаційних об'єктів;
2. Замкові комплекси Опілля як об'єкти поєднання житлового, мистецького та фортифікаційного рівнів;
3. Фортифікаційна значимість сакральних об'єктів Опільського краю;
4. Городища і замчища як носії традицій регіональної обороноздатності на землях Опілля;
5. Обороноздатний чинник в еволюції історичного міста: на прикладі населених пунктів Опільського краю;
6. Елементи польової фортифікації та їх використання в бойових діях на землях Опілля;
7. Консервація та реставрація пам'яток історико-архітектурної фортифікаційної спадщини Опілля: мета, технологічні прийоми, проблеми автентичності й реноваційні впливи;
8. Історико-фортифікаційні пам'ятки Опільського краю як місця локалізації мистецьких цінностей: вивчення, збереження, реставрація;
9. Пам'ятки історико-фортифікацйного мистецтва Опілля як об'єкти музеєфікації: теорія і практика, традиції та перспективи;
10. Напрямки сучасної ревалоризації та суспільної презентації історико-фортифікаційних об'єктів Опільського краю: туристичний аспект.

Про згоду взяти участь у роботі конференції просимо повідомити до 30 вересня 2016 р., а також подати заявку на участь (в довільній формі), яка повинна містити таку інформацію:
• Прізвище та ім'я учасника;
• Місце роботи, посада;
• Науковий ступінь, вчене звання (якщо є);
• Адреса, телефон;
• Тему доповіді та її коротку (до 500 знаків) анотацію.

Планується видання матеріалів конференції. Прохання дотримуватися таких вимог:
• текст доповіді – об'єм до 7-10 стор. формату А4, шрифт Times New Roman 14 кегль через 1,5 інтервали, поля: ліве – 2,5 см., верхнє і нижнє – по 1,5 см., праве – 1 см.;
• посилання – в квадратних дужках, де перша цифра означає № джерела в алфавітному порядку розташування, а друга – № сторінки чи аркуша; бібліографію оформляти після тексту в алфавітному порядку з наскрізною нумерацією; від основного тексту її слід відділити словами «Джерела та література»;
• матеріал подавати на електронному носії з одним обов'язковим роздрукованим екземпляром.

Заявку на участь в роботі конференції та матеріали просимо надсилати за адресою:
47501, Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, вул. Вірменська, 4,
м. Бережани, Тернопільська область; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел. для довідок:
(03548) 2-41-04 – науково-дослідний відділ ДІАЗ у м. Бережани
(097) 730-60-93 – Волинець Надія Іларіонівна (учений секретар Заповідника)
(096) 200-71-47 – Парацій Володимир Михайлович (завідувач науково-дослідного відділу)