Українська (UA)English (UK)

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Уже вп'яте Бережанський краєзнавчий музей проводить наукову конференцію «Бережанська гімназія: сторінки історії». Сьогоріч в ній взяли участь працівники заповідника: учений секретар Надія Волинець з темою «Культурно-освітнє життя бережанських гімназистів кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.», завідувач науково-дослідного та культурно-освітнього відділу В.Парацій – «Про формування моральних та організаційних якостей учнів Бережанської гімназії», «Франц Коковський: роль особистості в українському музейництві 1930 рр.», науковий працівник Олена Лугова – «Іван та Анна Яцишині у горнилі національно-визвольної боротьби 1939-1945 рр.»