Українська (UA)English (UK)

На відзначення Дня Соборності України

завідувач науково-дослідного та культурно-освітнього відділу заповідника Володимир Парацій зустрічався у вівторок, 23 січня, з учнями восьмого та десятого класів Бережанської державного гімназії ім. Б. Лепкого. Предметом зустрічі була інформаційна година на тему: «Злука ЗУНР – УНР в історичній ретроспективі: причини, результати, наслідки». Намагаючись об'єктивно та усебічно оцінити історичні факти – знаменні для минулого, сьогодення й, що особливо, майбутнього України – В. Парацій розповів про політичні передумови Злуки, про процес підготовки та ухвалення відповідних документів, а також про саме святкування події на Софіївському майдані в Києві.
Але ця розмова з учнями була б неповноцінною без аналізу результатів «Дня Злуки» в контексті інших державотворчих рішень, політичних досягнень і причин, які стали призвідниками негативних наслідків. Тому історичні особистості епохи аналізувалися без лишнього пієтизму, з врахуванням їх управлінської, інтелектуальної та керівної результативності, не заретушовуючи при цьому їх звичайні людські амбіції, що часто зводили нанівець позитивні наміри. Тому розмова мала аналітичний, в деякій мірі – науковий, характер, без формальних фраз чи патетичних висловлювань.
Розповідь була проілюстрована фотокопіями оригінальних документів епохи, копіями світлин причетних до процесу Злуки ЗУНР й УНР історичних персонажів. Це посилювало як інформаційну,так й емоційну складову зустрічі. Адже історію потрібно не лише знати; історичний процес потрібно відчувати для того, щоб на визначальних прикладах минулого вчитися та самовдосконалюватися: як людина, як особистість, як патріот.