Українська (UA)English (UK)

Додаткова угода №2 про безоплатне користування вірменською церквою

Додаткова угода №2
про внесення змін до договору про безоплатне користування релігійною організацією
культовою будівлею Комплексом споруд Вірменської церкви, 1764 р., пам'ятки
архітектури місцевого значення (охор. № 82), що є державною власністю

м. Бережани 17.11. 2019 р.

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 26103387, місцезнаходження якого: вул. Вірменська,4 м. Бережани, Тернопільська область, 47501 (далі – Державна організація) в особі директора Зорика Василя Петровича, що діє на підставі Положення про Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, затвердженого наказом Міністерства культури України від 07.05.2012 р. № 453, з однієї сторони, та
Релігійна громада (організація) «Вірменська Апостольська церква» у м. Тернопіль, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40128065, місцезнаходження якого: вул. Юрчака, 2/9, м. Тернопіль, Тернопільська область (надалі-Користувач) в особі священика Нерсеса Шахназаряна, який діє на підставі Статуту релігійної громади «Вірменська апостольська церква», затвердженого Розпорядженням Голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 27 червня 2014 року № 248-од та Наказу Глави Української Єпархії Вірменської Апостольської церкви Архиєпископа Григоріса Буніатяна № 052 від 01 серпня 2014 року, з іншої сторони, керуючись ст.17 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації», статтею 654 Цивільного кодексу України, пунктом 16 Договору, враховуючи лист Користувача від 04.11.2019 року, уклали цю додаткову угоду про наступне:
Сторони погодились внести зміни до пункту 16 Розділу «Інші умови» Договору, виклавши його в такій редакції: «Цей договір продовжено строком на 4 ( чотири) роки 11 (одинадцять) місяців, що діє з 17 листопада 2019 р. по 17 жовтня 2024 року включно».
Інші умови вищевказаного договору, не порушені додатковою угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
Дана Додаткова угода є складовою і невід'ємною частиною Договору про безоплатне користування релігійною організацією культовою будівлею Комплексом споруд Вірменської церкви № 1 від 16 грудня 2016 року та вступає в дію з моменту підписання сторонами.
Додаткова угода складається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, перший для Державної організації, другий - для Користувача.

Реквізити сторін

Державна організація: 

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, вул Вірменська,4

Директор В. П. Зорик

Користувач:

Релігійна громада «Вірменська Апостольська церква»
вул. Юрчака, №2/9
м. Тернопіль

 Священник Н. Шахназарян