Українська (UA)English (UK)

ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

№ Автор, Назва книги, Рік видання, Кількість сторінок, Інв. № 


1. Малі міста на Історичній мапі України: проблеми збереження історико-архітектурної спадщини 2007 235 951
2. Bevz M. Current issues in research, conservation and restoration of historic Fortifications. № 11 2019 301 1443
3. Bevz M. Current issues in research, conservation and restoration of historic Fortifications. № 10 2018 226 1442
4. Olboromski M. Діалог двох культур 2013 437 1279
5. Александрович В.,
Бевз М.,
Бондар О.,
Литвин М.,
Ситник О. Жовква крізь століття. Науковий збірник. Випуск 2 2012 389 1324
6. Александрович В.,
Бевз М.,
Бондар О.,
Литвин М.,
Ситник О. Жовква крізь століття. Науковий збірник. Випуск 2 2012 389 1036
7. Андрейчин М.,
Полянський Ф.,
Бистрицька Е. Збірник праць.
Том 11. Архіви Тернопільщини 2018 335 1422
8. Андрейчин М.,
Веретюк О.,
Вольський Я.,
Густов О.,
Юкало В. Збірник праць.
Том 3. Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні 2007 439 383
9. Андрейчин М.,
Бучко Д.,
Возняк Г.,
Головин Б.,
Дащенко Н.,
Копча В. Збірник праць.
Том 2. Національно-визвольні змагання українського народу у ХХ ст. 2006 397 382
10. Афанасьєва Л.,
Кухаренко Р.,
Тищенко О. Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища 2003 134 408
11. Бабій О.,
Волошинський Б.,
Мельник Л..
Мандрусяк У.,
Романюк Я. Андрій Чайковський 2007 95 622
12. Багрій С.,
Гелей С.,
Корито Р.,
Млик Я. Рогатинська земля: історія і сучасність. Том 5 2016 231 1358
13. Бажан О.,
Дмитрук В.,
Ситник А. ІІІ з'їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців 2004 157 463
14. Бекетова В.,
Капустіна Н.,
Буланова Н.,
Малієнко Ю.
Роль музеїв у культурному просторі України й світу. Випуск 11 2009 607 708
15. Береговський О.,
Бойко Л.,
Дідух В.,
Драбчук І.,
Клюба Я.,
Тріщ Т. Успенський собор Галича. Минуле, сучасне, майбутнє 2006 128 457
16. Береговський О.,
Клюба Я.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л. Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи 2004 234 298
17. Береговський О.,
Клюба Я.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л. Збереження та використання культурної спадщини України: проблеми та перспективи 2004 234 297
18. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т. «Слово о полку Ігоревім» та його доба 2007 219 512
19. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Медвідь О. Замки України: дослідження, збереження, використання 2011 324 923
20. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Побуцький С. Християнські міжконфесійні взаємини: загальноєвропейський та український досвід 2012 291 1088(1)
21. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Побуцький С. Християнські міжконфесійні взаємини: загальноєвропейський та український досвід 2012 291 1088(2)
22. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Побуцький С. Історико-релігійні та етнокультурні особливості галицького регіону в загальноукраїнському контексті 2010 259 921
23. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Побуцький С.,
Медвідь О. Україна – Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи 2011 156 925
24. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Побуцький С. Галич і галицька земля в доісторії і середньовіччі. Проблеми методології 2010 192 958
25. Береговський О.,
Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Побуцький С.,
Медвідь О. Україна – Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи 2011 156 922
26. Бідюк С.,
Мігоцький З.,
Парацій В.,
Сагайдачна Н.,
Скальська О.
Бережани 1375 – 2000 2000 139 785
27. Бідюк С.,
Мігоцький З.,
Парацій В.,
Сагайдачна Н.,
Скальська О.
Бережани 1375 – 2000 2000 139 762
28. Бідюк С.,
Мігоцький З.,
Парацій В.,
Сагайдачна Н.,
Скальська О.
Бережани 1375 – 2000
2000 139 818
29. Білик З.,
Гаюк В.,
Дашкевич Я.,
Кашуба М.,
Моравська Л.,
Омельчук М.,
Орлевич І.,
Паславський І.,
Сидор О. Галицька митрополія 1303 – 1807 – 2007 2008 149 653
30. Бірюльов Ю.,
Пшик В. Львівська галерея мистецтв. Дослідження і матеріали. Науковий збірник. Випуск ІІ. 2008 - 2009 2011 143 931
31. Бойко Н. Хто з Богом, то Бог з ним 2015 43 1208
32. Бойко Н. Бережанська ратуша-210 2013 31 1133
33. Бойко Н.,
Голод Н. «Бережанська гімназія: сторінки історії» 2018 108 1438
34. Бойко Н.,
Голод Н. Бережанська гімназія: сторінки історії 2016 102 1316
35. Бойко Н.,
Голод Н. Бережанська гімназія: сторінки історії 2015 141 1255
36. Бойко Н.,
Голод Н. Бережанська гімназія: сторінки історії 2013 159 1063
37. Бойко Н.,
Голод Н. Бережанська гімназія: сторінки історії 2013 159 1079
38. Бойко Н.,
Голод Н. Бержанська гімназія: сторінки історії 2017 175 1349
39. Бойко Н.,
Голод Н. Актуальні проблеми регіонального музейництва: теорія і практика 2010 62 894
40. Бойко Н.,
Голод Н. Бержанська гімназія: сторінки історії 2014 135 1192
41. Бойко Н.,
Голод Н. Бержанська гімназія: сторінки історії 2017 175 1349
42. Бойко Н.,
Стрілець Н. Лев Лепкий в історії української культури 2013 64 1206
43. Буренко В.,
Шевченко Т.,
Шевченко І. Палацово-паркові комплексиУкраїни: охорона,збереження та використання 2016 232 1326
44. Бушта В.,
Волинець Н.,
Парацій В.,
Тихий Б. Опілля як етноісторична цілісність 2006 169 510
45. Возницький Б.,
Пшик В. Львівська галерея мистецтв. Дослідження і матеріали. Науковий збірник. Випуск І. 2007 2007 132 930
46. Возницький Б.,
Мицько І.,
Трипачук В. П'яті «Ольжині читання» 2011 89 929
47. Возницький Б.,
Мицько І.,
Трипачук В. Четверті «Ольжині читання» 2010 76 928
48. Волинець Н.,
Музичка М.,
Тихий Б. Патріарх Йосиф Сліпий у філателістичних та пропам'ятних виданнях 2018 93 1414
49. Волинець Н.,
Лугова О. Бережанський замковий комплекс і замки родини Синявських на землях східної Галичини: минуле, сьогодення, перспективи 2019 216 1441
50. Волинець Н.,
Парацій В. Землі Опілля в історико-культурному розвитку України.
Для історико-архітектурноїспадщини західноукраїнських земель у часи Першої світової війни та революційних подій 1917-1921 рр. 2018 68 1415
51. Волинець Н., Гурська О.,
Парацій В.,
Тихий Б. Бережани в пам'яті євреїв, поляків, українців 2007 126 752
52. Волинець Н., Гурська О.,
Парацій В.,
Тихий Б. Бережани в пам'яті євреїв, поляків, українців 2007 126
1123
53. Вуйцик В. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові 1991 175 287
54. Галабуз Л. Дослідники козацької минувшини 2010 127 1076
55. Герцюк Д.,
Сікорський П. Товариство «Рідна школа»: історія і сучасність. Науковий альманах №6 2011 304 959
56. Голод Н. Покликання – минуле зберегти 2015 80 1254
57. Голод Н. Покликання – минуле зберегти 2015 80 1254
58. Голод Н.,
Лугова О.,
Штогрин С. Громадсько-політичнадіяльність Тимотея та Ярослава Старухів 2010 35 736
59. Гольденберг М.,
Рижева Н.,
Щукін В.,
Ласінська М. Історичні мідраші Північного Причорномор'я 2015 284 1261
60. Гольденберг М., Рижева Н.,
Щукін В. Історичні мідраші Північного Причорномор'я.
Том 2 2015 351 1262
61. Громова М. Могилянські читання 2010 2011 656 1093
62. Дейнега М. РогатинськаСвятодухівська церква крізь призму історії 2013 80 1064
63. Дейнега М. Музеї, колекції, люди: традиції перспективи розвитку музейної справи. Вітчизняний і зарубіжний досвід 2005 99 402
64. Завада Л.,
Лозова Н. Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток 2005 417 1373
65. Завада Л.,
Лозова Н. Реставрація музейних пам'яток в сучасних умовах. Проблеми та шляхи їх вирішення 2003 200 1371
66. Заколодний М.,
Шоробура І.,
Поліщук О.,
Слюзко В. Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю 2012 450 1095
67. Заславська М. Музей і соціум: шляхи взаєморозуміння 2016 93 1288
68. Захарків О.,
Стрілець Н. Українське Січове Стрілецтво як оборонний форпост української державності 2014 73 1193
69. Зозуляк П. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 13 2013 547 1243
70. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 5 2005 220 1083
71. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 6 2006 351 339
72. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 9 2010 455 862
73. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 10 2011 464 1085
74. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 9 2010 455 1084
75. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 6 2006 351 1092
76. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 15 2014 507 1244
77. Зозуляк П.,
Громяк Р.,
Денисюк І.,
Ільницький М.,
Салига Т.,
Сеник Л. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. Випуск 6 2005 220 338
78. Зорик В.,
Тихий Б., Волинець Н.,
Парацій В. Бережанський замок у пам*яткоохоронній діяльності: історія, сьогодення, перспективи 2009 88 751
79. Зорик В.,
Тихий Б., Волинець Н.,
Парацій В. Бережанський замок у пам*яткоохоронній діяльності: історія, сьогодення, перспективи 2009 88 690
80. Зорик В.,
Тихий Б.,
Волинець Н.,
Парацій В. Землі опілля в природно-географічному та історико-культурному розвитку України 2012 175 1229
81. Зюбровська Н. ЇЇ пісні звучать у нашім серці 2013 175 1134
82. Казаров С.,
Чолахян В.,
Дорота З.,
Алкоян В.,
Осіпян О.,
ШкляєвІ.,
Давтян Д.,
Береззін С. Актуальні проблеми вірменознавства. Випуск ІІ 2014 209 1355
83. Клочко В., Сердюк О.,
Томілович Л.
Праці Науково- дослідницького інституту памяткоохоронних
досліджень 2011 575 874
84. Коковін О. Громадянський рух на Бережанщині: історичні надбання, сьогодення, перспективи розвитку 2014 219 1285
85. Корчак А.,
Гаврікова Н.,
Зояць Л.,
Паськів І.,
Мельник Ю. Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. Випуск1
2008 176 887
86. Костюк С.,
Костюк Н.,
Паренюк С. Тарас Шевченко в контексті світової культури (до 200-річчя від дня народження Кобзаря) 2014 149 1091
87. Кривошея І.,
Паламарчук С. Українсько- польський діалог в Умані. Випуск 2 2010 183 832
88. Кривошея В. Козацька скарбниця. Гетьманські читання 2006 174 530
89. Кролевець В.,
Горський В.,
Іваків Г.,
Телягін Д.,
Тронько П.,
Крайній К. Могилянські читання 2006. Ч. 2 2007 378 387
90. Кролевець В.,
Горський В.,
Іваків Г.,
Телягін Д.,
Тронько П.,
Крайній К. Могилянські читання 2006. Ч. 1 2007 383 386
91. Куковальська Н. Софійвські читання 2009 535 648
92. Куковальська Н.,
Нікітенко Н. Софійські читання 2003 223 391
93. Куковальська Н.,
Нікітенко Н. Софійські читання. Випуск 2 2004 281 392
94. Литвин М.,
Шкільний В.,
Костюк С.,
Штокало В. Лев Ярослав Зацний в національно-визвольному русі першої пол. ХХ ст. 2011 50 932
95. Лугова О.,
Парацій В. Опілля в історико-культурному розвитку України. Пам'ятки історико-фортифікаційного мистецтва краю: від вивчення до перспектив сучасної суспільної презентації 2016 43 1314
96. Лугова О.,
Парацій В. Бережани та Бережанщина в період «Чортківськоїофензиви»: події, особливості, пам'ять 2019 92 1429
97. Лугова О.,
Голод Н. УПА: формування національної ідеї та боротьба за Українську державу 2015 130 1209
98. Лугова О.,
Голод Н. ОУН в контексті українського національно-визвольного руху ХХ століття 2014 144 1207
99. Лугова О.,
Луговий Б. Західноукраїнська народна республіка: відгомін століття 2018 148 1416
100. Лугова О.,
Парацій В. Патріарх Йосиф Сліпий як «глава» переслідуваної церкви та благодійник національної історико-культурної спадщини 2017 63 1325
101. Лугова О., Парацій В Опілля в історико-культурному розвитку України. Пам'ятки історико-фортифікаційного мистецтва краю: від вивчення до перспектив сучасної суспільної презентації 2016 44 1301
102. Маципура А.,
Підставка Р.,
Макарчук Н.,
Чайка В.,
Шиян Л. Лицарство в Україні. Історія і сучасний контекст 2016 122 1308
103. Маціпура А.,
Скакун Н.,
Самзун А.,
Чайка В. Древні землероби Європи: нові відкриття та гіпотези 2004 80 458
104. Маціпура А..
Чайка В.,
Миць О.,
Скоропляс Н.,
Мандрик О. Збарозька битва і Зборівський мир. Погляд з ХХІ століття 2009 49 679
105. Мигайчук О. Мала академія наук 2007 161 764
106. Мигайчук О. Мала Академія наук: тези науково-дослідницьких робіт 2008 2008 587 183
107. Мигайчук О. Мала Академія наук: тези науково-дослідницьких робіт 2008 2008 183 531
108. Могитич Р.,
Герич В.,
Дубик Ю.,
Кубай М.,
Швець В. Жовква крізь століття. Науковий збірник. Випуск 1 1010 557 819
109. Морозова К. Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку 2011 126 1113
110. Наулко В.,
Павлюк С.,
Скрипник Г., Тиводар М. Народна культура України: історія і сучасність 2010 551 1077
111. Нікітенко Н.,
Беляєв Л.,
Воронцова О.,
Преловська І. Нові дослідження давніх пам'яток Києва 2003 220 330
112. Новохатько Л.,
Федорук О.,
Береговський О. Караїми Галича: історія та культура 2002 157 448
113. Новохатько Л.,
Федорук О.,
Береговський О. Караїми Галича: історія та культура (додаток) 2002 165 – 211 449
114. Остафійчук Б.,
Коваль І.,
Береговський О.,
Ковцуняк С. Християнська спадщина Галицько-Волинської держави 2006 431 627
115. Пажимський Б. Маєток. Випуск 2 2009 171 709
116. Петровський О. Матеріали до зводу пам'яток історії та культури Тернопільської області 2010 120 796
117. Петровський О. Матеріали до зводу пам'яток історії та культури Тернопільської області 2010 120797
118. Петровський О.,
Буяк Б.,
ВітенкоІ,
Янюк І. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика. №2 2017 353 1366
119. Пивоваров С.,
Пересадько Н.,
Караманов О.,
Крайній К. Музейна педагогіка– проблеми, сьогодення, перспективи 2015 63 1257
120. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2009 358 1069
121. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 1

2009 375 1096
122. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 1 2010 388 1099
123. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2010 222 1100
124. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 1 2011 530 1101
125. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2011 530 1289
126. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2012 347 1292
127. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2012 347 1072
128. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 1 2012 326 1291
129. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 1 2012 326 1071
130. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2011 503 1070
131. Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2011 503 1290

132. Памяткознавство: сучасні аспекти. 2020.

133. Аспекти вивчення, збереження і використання культурної спадщини Волині та Поділля. 2018.
134. Рогатинський Р., ФкдоровияР.,
Голда Н.,
Краузе О.,
Дубик О. Актуальні проблеми рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «Євро-2012» 2011 219 875
135. Романюк М,
Сенів Т.,
Чорнобай Ю.,
Гаразд В.,
Матіїв І. Бойківщина: минуле і сучасне 2007 158 621
136. Силюк А.,
Кондратюк П. Замосцько-волинські музейні зошити. Том 4 2006 -
2007 395 523
137. Слесаренко С. Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер 2009 340 705
138. Сливка Ю. Українська еміграція: історія і сучасність 1992 383 150
139. Соболь Ю.,
Доценко А.,
Руденок В.,
Черняков С. Чернігівські старожитності. Науковий збірник.
Випуск 1 2008 247 620
140. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тюрменко І. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск ІІ 2005 255 388
141. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тюрменко І. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск ІІІ 2006 283 385
142. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Тюрменко І. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск ІV 2007 339 299
143. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Тюрменко І.,
Баженов Л.,
Поліщук Я.,
Шумило Н.,
Тюрменко І.,
Філінюк А. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск ІX 2012 391 1241
144. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Тюрменко І.,
Баженов Л.,
Поліщук Я.,
Шумило Н.,
Тюрменко І.,
Філінюк А. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск X 2013 351 1242
145. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Тюрменко І.,
Баженов Л.,
Поліщук Я.,
Шумило Н.,
Тюрменко І.,
Філінюк А. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск VIII 2011 415 954
146. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Тюрменко І.,
Баженов Л.,
Поліщук Я.,
Шумило Н.,
Тюрменко І.,
Філінюк А. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск VII 2010 359 847
147. Сохацька Є.,
Завальнюк О.,
Бондарчук Л.,
Конотоп Л.,
Свідер П.,
Тимошик М.,
Баженов Л.,
Тюрменко І. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Випуск V 2008 415 563
148. Стрельнікава С.,
Новікова Г. Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам'яток. Частина ІІ 2008 367 611
149. Стрельнікова С.,
Новікова Г. М. Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам'яток. Частина І
2008 319 628
150. Стрєльнікова С. Збереження, дослідження,
консервація, реставрація та експертиза музейних пам'яток. Частина І 2008 319 1372
151. Стрєльнікова С. Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку 2011 447 1375
152. Стрєльнікова С. Стан реставрації в Україні 2006 200 1369
153. Стрєльнікова С. Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика 2009 351 1370
154. Стрєльнікова С. Проблеми збереження,
консервації, реставрації та експертизи музейних пам'яток 2001 197 1376
155. Стрєльнікова С. Збереження, дослідження, консервація, реставрація та експертиза музейних пам'яток. Частина ІІ 2008 367 1374
156. Стрільчук В.,
Корчак А.,
Ковальчук Г.,
Ханакова Н.,
Ульянов В. Бродівщина – край на межі Галичини і Волині. Випуск 2
2009
188
891
157. Стрільчук В.,
Корчак А.,
Ковальчук Г.,
Ханакова Н.,
Ульянов В. Бродівщина – край на межі Галичини і Волині. Випуск 3 2010 151 892
158. Стрільчук В.,
Корчак А.,
Ковальчук Г.,
Ханакова Н., Ульянов В. Бродівщина – край на межі Галичини і Волині. Випуск 1 2008 139 890
159. Стрільчук В.,
Корчак А.,
Ковальчук Г.,
Ханакова Н., Ульянов В. Бродівщина – край на межі Галичини і Волині. Випуск 4 2011 168 893
160. Стрільчук В.,
Корчак А.,
Ковальчук Г.,
Ханакова Н., Ульянов В. Бродівщина – край на межі Галичини і Волині. Випуск 6 2013 176 1025
161. Телегін Д.,
Титова О.,
Симоненко І. Нові дослідження пам'яток археології козацької доби в Україні. Випуск 5 1996 68 1172
162. Титова О.,
Гріффен Л.,
Ківшар Т.,
Ковальчук Г.,
Зозуля В. Другі Зарембівські читання 2009 238 799
163. Титова О.,
Гріффен Л.,
Ківшар Т.,
Ковальчук Г.,
Зозуля В. Четверті Зарембівські читання 2013 254 1097
164. Ткачук М.,
Білик Н. Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого 2007 387
703
165. Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Драбчук І. Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України 2008 214 774
166. Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Драбчук І. Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України 2008 214 753(1)
167. Ткачук Т.,
Дідух В.,
Бойко Л.,
Тріщ Т.,
Драбчук І. Галицька митрополія в історії європейського християнства 2009 269 926
168. Токовенко О., Городяненко В.,
Осетрова О.,
Пащенко В. Науковий діалог «Схід-Захід» 2014 183 1189
169. Толочко П.,
Боровський Галич і галицька земля 1998 147 60
170. Тронько П.,
Гречина Л.,
Данилюк Ю.,
Реєнт О.,
Шевченко Л. Історичне краєзнавство і культура. Частина 11 1997 364 1086
171. Тронько П.,
Гречина Л.,
Данилюк Ю.,
Реєнт О.,
Шевченко Л. Історичне краєзнавство і культура. Частина 1 1997 431 1087
172. Федак Р.,
Маланчук-Рибак О.
Макуха Р.,
Пойда О.,
Поклад Б. Мій рідний край 2007 – 2008

2007 366 1096
173. Федорчак Ю.,
Яковенко М. Екологічні аспекти охорони родючості грунтів і навколишнього природного середовища 2006 503 619
174. Філінюк А.,
Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 1 2014 529 1249
175. Філінюк А.,
Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2014 449 1250
176. Філінюк А.,
Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 3 2013 179 1248
177. Філінюк А.,
Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 2 2013 355 1247
178. Філінюк А.,
Погорілець О.,
Трембіцький А.,
Баженов Л. Межибіж: стародавній Межибіж в історико-культурній спадщині України. Частина 1 2013 395 1246
179. Фрис В.,
Седляр О Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Випуск 1 2006 299 595
180. Фрис В.,
Седляр О Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Випуск 2 2007 263 596
181. Шейхет М.,
Гутшабес С.,
Галанова Е. Львів: єврейська спадщина, вчення таустрій громади через віки 2015 189 1263
182. Шейхет М.,
Гутшабес С.,
Галанова Е. Львів: єврейська спадщина, вчення та устрій громади через віки 2015 189 1263
183. Шемшученко Ю.,
Акуленко В.,
Тищенко К. Сіверщина в історії України 2008 228 393
184. Шемшученко Ю.,
Акуленко В.,
Казьмирчук Г.,
Тищенко К.,
Білокінь С. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини 2005 235 209
185. Шемшученко Ю.,
Акуленко В.,
Казьмирчук Г.,
Тищенко К.,
Білокінь С. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини 2004 170 376
186. Шемшученко Ю.,
Акуленко В.,
Казьмирчук Г.,
Тищенко К.,
Білокінь С. Збереження історико-культурних надбань Сіверщини 2005 235 333
187. Волинець Н., Лугова О. Бережанський замковий комплекс і замки родини Синявських на землях Східної Галичини і Поділля: минуле, сьогодення, перспективи 2019 216 1441

186. Бережанська гімназія: сторінки історії. Матеріали 8 наукової конференції з міжнародною участю. 2020.

188. Наукова конференція "Бережани: погляд крізь віки."Програма. 2020.

189. Матеріали наукової конференції з міжнародною участю з нагоди 645-річчя першої письмової згадки про місто та 490-річчю магдебурзького права: "Бережани: погляд крізь віки". Упор. Л. Зінчук, О. Лугова, Н. Волинець. 2020.

190. Покрова Пресвятої Богородиці в історії української культури та українського війська. Збірник наукових статей. Гетьманські читання. 2019.

191. Матеріали конференції "Бережанська гімназія: сторінки історії". Упор. Н. Бойко, Н. Голод. 2019.

192. Памяті шведського короля Карла ХІІ (1682-1718). До 300-х роковин з дня його загибелі. Гетьманські читання. Збірник наукових статей. 2019.

193. До 25-річчя Музею гетьманства. Збірник наукових статей. Випуск 8. Гетьманські читання. 2017.

194. Науковий вісник. Межибіж 1, 2016. Досягнення та тенденціїрозвитку охорони, дослідження та реставрації памяток історії архітектури Східної Європи. 2016.

195. Current issues in research, conservation and restorantion of historic tortification. 2020.

196. Бережани: погляд крізь віки. 2021.

197. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "дослідження, збереження та популяризація памяток історико-культурної спадщини України". 2021.