Сакральна спадщина с. Біще та околиць

Об’єкти огляду: с. Жуків – дерев’яна церква та дзвіниця поч. ХІХ ст., с. Надрічне – дерев’яний храм і дзвіниця XVIII ст., с. Урмань – місце давньоруського городища та пізньосередньовічного замчища, дерев’яна церква та дзвіниця 1681 р., мурована церква 1930-х рр.;

с. Краснопуща – монастирський комплекс оо. Василіан др. пол. XVII-поч. ХХ ст. (головний об’єкт огляду); с. Біще – дерев’яна церква та дзвіниця пп. ХІХ ст., Успенський оборонний костел пп. XVII ст. (головний об’єкт огляду), фрагменти оборонних валів, ймовірно, давньоруського городища; с. Поручин: дерев’яний храм XІV-XX ст.. 

 

1. с. Жуків, церква (1820-рр.)
1. с. Жуків, церква (1820-рр.)
2. с. Жуків, дзвіниця
2. с. Жуків, дзвіниця
3. с. Надрічне, церква
3. с. Надрічне, церква
4. с. Урмань, церква
4. с. Урмань, церква
5. с. Урмань, дзвіниця
5. с. Урмань, дзвіниця
6. с. Біще, церква
6. с. Біще, церква
7. с. Біще, костел, колонада
7. с. Біще, костел, колонада
8. с. Біще, костел,  Успіння Богородиці (1800-ті)
8. с. Біще, костел, Успіння Богородиці (1800-ті)
9. Костел в с. Біще (2005р.)
9. Костел в с. Біще (2005р.)
10. с. Біще, костел, апсида
10. с. Біще, костел, апсида